WYDZIAŁ CENTRUM UTYLIZACJI ODPADÓW GMIN ŁUŻYCKICH, REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH