>> Druki do pobrania


1. Karta Przekazania Odpadów


2. Cennik przyjmowania odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych..


3. Regulamin funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lubaniu ul. Bazaltowa 1


4. Poradnik Segregacji Odpadów.


5. Cennik odbioru i przyjęcia padłej zwierzyny do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych