Aktualności


                                                                       Ogłoszenia
08-03-2019

Komunikat dotyczący wywozu do RIPOK-u w Lubaniu zbędnych przedmiotów z gospodarstw domowych ( sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp. )
13-04-2018

Nowe alejki na cmentarzu w Lubaniu przy ul. Różanej (Uniegoszcz)


13-04-2018

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. kupił nowoczesny wysięgnik na podwoziu samochodu ciężarowego Mercedes.


28-03-2018

Życzenie z okazji Świąt Wielkanocnych Prezesa Zarządu ZGiUK Sp. z o.o. Michała Turkiewicza.