EDUKACJA EKOLOGICZNA


 

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Organizacja odzysku opakowań założona przez przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach.

Realizuje obowiązki odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Działaj z imPETem

Działaj z imPETem – projekt ukierunkowany na zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET.