>> Wydziały Spółki

Zarząd Spółki

ul. Bankowa 8, 59-800 Lubań, tel.: +48 75 6711220,

e-mail : biuro.obslugi@zgiukluban.pl

 NIP: 613-14-25-217, REGON: 230907302, KRS: 0000116424


Biuro Zarządu Spółki, Biuro Obsługi Interesanta,

Dział Ekonomiczno-Księgowy, Dział Organizacyjny, Kadry

ul. Bankowa 8, 59-800 Lubań, tel.: +48 75 6711220,

e-mail: biuro.obslugi@zgiukluban.pl


WYDZIAŁ CENTRUM UTYLIZACJI ODPADÓW GMIN ŁUŻYCKICH

INSTALACJA KOMUNALNA

ul. Bazaltowa 1, 59-800 Lubań, tel.: +48 75 6711253, 

e-mail: cuo@zgiukluban.plWYDZIAŁ USŁUG POGRZEBOWYCH

ul. Wrocławska 21, 59-800 Lubań, tel.: +48 756711272,

e-mail:  zup@zgiukluban.pl.

CAŁODOBOWY PRZEWÓZ OSÓB ZMARŁYCH  KONTAKT: +48 664 153 695 LUB +48 790 772 710WYDZIAŁ OCZYSZCZANIA I ZIELENI

ul. Bazaltowa 1, 59-800 Lubań, , tel.: +48 75 6711242, 

e-mail: zielen@zgiukluban.pl


WYDZIAŁ ROZWOJU, INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Bazaltowa 1, 59-800 Lubań, tel.: +48 75 6711254, 

 e-mail: inwestycje@zgiukluban.pl