Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o. o. serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
EKOkonkursie Zbiórki Surowców

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenie gmin obsługiwanych przez Spółkę, przy czym w konkursie może wziąć udział tylko jedna placówka z danej gminy. Konkurs polega na zebraniu jak największej masy MAKULATURY.
Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi oraz zwiększenie udziału frakcji w uzyskaniu poziomów recyklingu przez Gminę.
Aby wziąć udział w konkursie, należy do 28.03.2024r. dokonać elektronicznego zgłoszenia uczestnictwa palcówki na adres mailowy konkurs@zgiukluban.pl.
Pięć najlepszych placówek otrzyma EkoStacje do segregacji odpadów! Wszystkie szkoły, biorące udział w konkursie, otrzymują upominki oraz dyplomy.

do pobrania:

1. Opis EKOkonkursu krok po kroku.
2. Formularz zgłoszeniowy do EKOkonkursu.
3.
Karta zebranej makulatury w EKOkonkursie