Narada szkoleniowa  14 gmin tworzących zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi 


Narada szkoleniowa  14 gmin tworzących zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze działania Instalacji Komunalnej w Lubaniu, w dniu 15 listopada 2019 roku.

Przedstawiciele Samorządów i pracownicy ZGiUK szkolili się w zakresie zmian w gospodarce odpadami komunalnymi oraz zapoznali się z planowanym wprowadzeniem elektronicznej ewidencji odpadów – Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO), które to szkolenie przeprowadzili pracownicy Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego z Warszawy.