Dzień Kobiet 2020 rok


W dniu 6 marca 2020 roku w Zakładzie Gospodarki i Usług Komunalnych Spółce z o.o. w Lubaniu odbyły się, jak corocznie, z udziałem zaproszonych gości uroczystości z okazji Dnia Kobiet. Na ręce obecnych Pań życzenia złożyli m.in. Poseł na Sejm RP – Pani Ewa Szymańska, Zastępca Burmistrza Miasta Lubań – Pan Mateusz Zajdel, Dyrektor Biura Senatora Rafała Ślusarza – Pani Urszula Maga oraz Prezes Spółki – Michał Turkiewicz.