Konferencja:  Kompleksowa Gospodarka Odpadami Komunalnymi pod Patronatem KIGO - Krajowej Izby Gospodarki Odpadami


W dniu 4 listopada 2021 r. zorganizowana została konferencja szkoleniowa pn.: „Kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi”. Spotkanie to odbyło się z udziałem Przedstawicieli 15 gmin zrzeszonych w ramach porozumień międzygminnych, tworzących zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi.
Konferencja przebiegała przy udziale Prelegentów - Przedstawicieli Zarządu KIGO, na czele z Panem Tomaszem Ucińskim – Prezesem Zarządu.
W konferencji uczestniczyli Radni Rady Miasta Lubań oraz Członkowie zakładów zrzeszonych w KIGO, reprezentowani przez Zarządy Spółek, m.in.: z Jeleniej Góry, Legnicy, Bolesławca oraz Dzierżoniowa.
Na spotkanie przyjął również zaproszenie Pan Rafał Ślusarz – Senator RP z  Dyrektorem Biura - Panią Urszulą Maga.
W konferencji uczestniczyli merytoryczni pracownicy Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu, na czele z Prezesem Spółki – Jackiem Baranem.
W trakcie spotkania poruszono wiele zagadnień z szeroko rozumianej gospodarki odpadami, szczególnie z zakresu wpływu sytuacji ekonomicznej (wzrost cen usług, dostaw) na koszty zagospodarowania odpadów komunalnych.
Celem organizatorów konferencji było, aby wszyscy uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę.

prev next