>> Harmonogram wywozu odpadów/Gmina Siekierczyn


Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Siekierczyn w okresie od 01.01.2023r. do 31.01.2024.

1. Budynki jednorodzinne.

2. Budynki wielorodzinne


Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu zwraca się z prośbą o przygotowanie zapełnionych worków z surowcami wtórnymi w dniu odbioru, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Worki powinny być gotowe do odbioru, czyli zdjęte ze stojaka oraz zawiązane i ustawione w obrębie posesji w miejscu widocznym i dostępnym dla pracowników odbierających odpady.